ROD Wypoczynek Gliwice

Odczyty wodomierzy 

W każdą sobotę października od godziny 10.00 do godziny 14.00 będą prowadzone odczyty stanów wodomierzy.
Prosimy o obecność lub kontakt telefoniczny w celu umówienia się na odczyt pod numerami telefonu: 510 409 445 lub 501 673 463

NAJBLIŻSZE DYŻURY w BIURZE

08.10. 10.00-12.00

NOWI DZIAŁKOWCY 2022

Podwyższona opłata ogrodowa obowiązująca nabywców praw do działki w ROD Wypoczynek w 2022 roku wynosi 470,64zł, w tym:
- 300 zł opłata ustalona przez OZ Śląski PZD,
- 164,64 zł opłata przyjęta przez Zarząd ROD Wypoczynek,
- 6zł składka członkowska.

POBÓR WODY w ROD

Wszyscy działkowcy zobowiązani są do podpisania umowy na dostawę wody z Zarządem ROD, określającej warunki poboru wody na działkach.
Działkowcy, którzy nie udostępnili liczników do odczytu stanu i sprawdzenia plomb proszeni są o pilny kontakt z zarządem.

BRAMA OGRODU 

BRAMA OGRODU BĘDZIE OTWARTA:
W KAŻDY PIĄTEK W GODZ. 6.00 - 18.00
W PIERWSZĄ I TRZECIĄ SOBOTĘ MIESIĄCA W GODZ. 7.00 – 11.00

OPŁATY na 2022 rok

Opłata ogrodowa - 0,99zł x m2 działki,
Składka członkowska PZD – 6zł/działka,
Zaliczka na wodę (10m3) – 57,60zł/działka ± woda wg zużycia
Usuwanie odpadów – 100zł/działka

Termin wnoszenia opłat za rok 2022 – 30 czerwca 2022r.
Informacje o wysokości opłaty można uzyskać osobiście podczas dyżuru w Biurze lub mailowo (zapytanie należy wysłać na adres biuro@rodwypoczynek.pl).
Numer konta bankowego ROD "Wypoczynek": 15 8457 0008 2008 0000 0563 0001
Tytułem: opłata ogrodowa 2022, nr działki…
W/w opłaty zostały zatwierdzone w dniu 14 maja 2022 roku przez Walne Zebranie ROD Wypoczynek w Gliwicach.
WAŻNE!
Zgodnie z treścią uchwały przyjętej przez Walne Zebranie wszyscy działkowcy, którzy nie posiadają kompostowników będą obciążani opłatą śmieciową w wysokości 200zł.
Odbioru nowo założonych kompostowników dokonuje osoba upoważniona przez Zarząd ROD. 

Oświadczenie o zmianie danych kontaktowych

Aby pobrać oświadczenie kliknij przycisk z prawej strony

Cisza na działkach

W przepisach ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych ustalono zasady, których stosowanie jest konieczne w celu zapewnienia takiego korzystania z działki, które umożliwi wypoczynek, ale również poczyni nasze przebywanie na działkach przyjemnym oraz mało uciążliwym dla sąsiadów.

Informacja o wynikach jesiennego przeglądu zagospodarowania działek ROD Wypoczynek

Przedstawiony protokół zawiera numery działek oraz informacje o nadanym statusie działki.
Gratulujemy działkowcom pięknie zagospodarowanych ogrodów.
Jednocześnie informujemy, że użytkownicy wszystkich działek zaniedbanych (status N) są zobowiązani do właściwego i możliwie bezzwłocznego ich zagospodarowania, co będzie weryfikowane podczas przeglądu wiosennego.

Ważne!
Przypominamy, że zgodnie z art. 36 ust. 3 pkt 1 ustawy
z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych, nawet pomimo niezalegania z opłatami, nieuprawianie działki lub jej zagospodarowanie
w sposób sprzeczny z Regulaminem ROD, stanowi podstawę do wypowiedzenia umowy dzierżawy działkowej. 

Copyright 2020, www.e-pogotowie24.eu - tworzenie stron internetowych, serwis komputerów

ROD Wypoczynek Gliwice

Zapraszamy do kontaktu

Nr konta

15 8457 0008 2008 0000 0563 0001

Telefon

505 029 313