ROD Wypoczynek Gliwice

WAŻNA INFORMACJA

BIURO ZARZĄDU DO ODWOŁANIA BĘDZIE NIECZYNNE.
CAŁY ZARZĄD BĘDZIE PRACOWAŁ ZDALNIE.
SPRAWY PILNE KONTAKT TELEFONICZNY 605 612 933
LUB RODWYPOCZYNEK@INTERIA.PL
Na dzień 7.10.2020 mamy 5 osób zarażonych koronawirusem . ( Łagodny przebieg)
Zaległe wpłaty prosimy wpłacać na konto lub w kiosku RUCHU na ul. Kozielskiej
wiza-wi szkoły.
Od soboty tzn 13.10.2020 wszystkich obowiązują maseczki dotyczy to alejek.
Będą kontrole ze Straży Miejskiej. Na terenie swojej posesji maseczki nie obowiązują.
Życzymy zdrowia i wytrwałości . 

PODZIĘKOWANIA

Z całego serca dziękujemy działkowiczom za tak liczne przybycie i uczestnictwo w tegorocznym Dniu Działkowca. Wszystkim, którzy choć w najmniejszym stopniu przyczynili się do organizacji i pomocy w tegorocznej imprezie jeszcze raz bardzo dziękujemy. Mam nadzieję,że choć przez chwilę mogliście zapomnieć o strachu,który nas prześladuje od marca. Zrobiliśmy wszystko żeby każdy z Was czuł się bezpiecznie.
Mam nadzieje, że za rok spotkamy się w taki samym gronie i tak samo dopisze nam pogoda i Wasze uśmiechy. Już teraz serdecznie zapraszamy za rok.

Zarząd Rod „Wypoczynek” 

Uwaga na kleszcze – mogą być groźne!

Mały kleszcz może spowodować duży problem zdrowotny, jeżeli zarazi nas boreliozą, wirusowym zapaleniem mózgu lub inną groźną chorobą. Wychodząc na spacer do lasu, parku, czy nawet na działkę możemy narazić się na spotkanie z nim i zarażenie chorobą odkleszczową. Według ekspertów Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) kleszcze są najgroźniejszymi krwiopijnymi pasożytami zagrażającymi zdrowiu, a nawet życiu ludzi i zwierząt domowych.

ZASADY WJAZDU NA TEREN OGRODU POJAZDÓW MECHANICZNYCH ROD „WYPOCZYNEK” W GLIWICACH 

1.WJAZD NA TEREN OGRÓDKÓW DZIAŁKOWYCH POJAZDÓW MECHANICZNYCH DOWOŻĄCYCH NAWOZY,MATERIAŁY BUDOWLANE ITP DOPUSZCZA SIĘ DWA RAZY W TYGODNIU: 
W OKRESIE OD 1 KWIETNIA DO 30 WRZEŚNIA
- W KAŻDY PIĄTEK I SOBOTĘ W GODZINACH OTWARCIA BRAMY WJAZDOWEJ


2.MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ NA TERENIE OGRODU 10KM/H

 
3.ZARZĄD USTALA,ŻE NA TEREN OGRODU MAJĄ PRAWO WJAZDU W KAŻDY DZIEŃ TYGODNIA TYLKO OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE RUCHOWO PO UPRZEDNIM ZŁOŻENIU PODANIA DO BIURA ZARZĄDU ORAZ KSERA ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI. SYMBOL ORZECZENIA R LUB N
„OSOBA TA NIE MOŻE SAMODZIELNIE EGZYSTOWAĆ POTRZEBNA POMOC OPIEKUNA” PO PRZYWIEZIENIU OSOBY CHOREJ POJAZD MUSI WYJECHAĆ Z TERENU DZIAŁEK!!
- NIE DOTYCZY TO TYLKO DWÓCH DZIAŁEK DZIAŁKI 105 ORAZ DZIAŁKI 42
 - ZOSTANĄ WYDANE SPECJALNE KARTY DLA TYCH DZIAŁEK,KTÓRE POWINNO SIĘ UMIEŚCIĆ ZA PRZEDNIĄ SZYBĄ.

4.ZEZWALA SIĘ RÓWNIEŻ NA WJAZD NA TEREN OGRÓDKÓW CZŁONKOM ZARZĄDU WYKONUJĄCYM SWOJE OBOWIĄZKI W ROD ORAZ PORUSZANIA SIĘ NA TERENIE OGRODÓW W PRZYPADKU INTERWENCJI LUB KONTROLI O KAŻDEJ PORZE DNIA I ROKU.

5 OSOBY OTRZYMUJĄCE ZGODĘ NA WJAZD BĘDĄ MUSIAŁY PODPISAĆ SPECJALNE OŚWIADCZENIA .


6.KAŻDA OSOBA POSIADAJĄCA NIEPRAWNIE KLUCZ DO BRAMY OGRODU
  KTÓREJ ZOSTANIE UDOWODNIONY POWYŻSZY FAKT ZOSTANIE OBCIĄŻONA WYMIANĄ KŁÓDEK ORAZ KLUCZY . UTRACI PRZYWILEJ WJAZDU NA TEREN OGRODU POJAZDEM MECHANICZNYM.

7. NA ALEJCE WJAZDOWEJ MAMY TYLKO 6 MIEJSC PARKINGOWYCH .
  KAŻDY POJAZD ,KTÓRY BĘDZIE STAŁ W NIEDOZWOLONYM MIEJSCU ALEJKI WJAZDOWEJ OSTANIE ODHOLOWANY NA WŁASNY KOSZT NA PARKING POLICYJNY

DRODZY DZIAŁKOWICZE

Regulamin ROD obowiązuje Nas wszystkich. Regularne łamanie przepisów jest ostatnio na Naszych Ogrodach koszmarem. Jako Zarząd jesteśmy zmuszeni do podjęcia odpowiednich kroków prawnych. 
Dlatego też ostatni raz prosimy.

1. Na teren działek wjeżdżamy tylko w piątki i soboty.
Wjeżdżamy, ale nie zostawiamy naszych aut do zamknięcia bramy. Maksymalnie 20 min i wyjeżdżamy Obowiązuje 10 km/h. Są tu małe dzieci i starsi ludzie.

Informator Działkowca - czerwiec 2019
"Ogólnie obowiązującą w PZD zasadą zgodnie z § 68 pkt 6 Regulaminu ROD jest zakaz wjazdu pojazdów mechanicznych na teren ogrodu. Z zasady tej wynika kolejna zawarta w pkt 7 ww. przepisu, zabraniającej parkowania pojazdów na terenie ROD, poza wyznaczonymi w tym celu miejscami.

To samo dotyczy osób uprzywilejowanych. Są dwa wyjątki na terenie ROD działka nr 105 oraz działka nr 42.
To samo dotyczy drogi wjazdowej mamy zaledwie 6 miejsc parkingowych. Droga wjazdowa nie służy do parkowania.
Nie chcemy sobie wyobrazić co się stanie jeżeli będziemy zmuszeni wezwać karetkę pogotowia lub inne służby. Począwszy od teraz zaparkowane auta na drodze głównej oraz alejce dłużej niż 20 min będzie skutkowało powiadomieniem odpowiednich władz i odholowaniem pojazdu na koszt własny.
Następnym koszmarem jest wrzucanie do śmietników wszystkiego co się da włącznie z trawą, chwastami, wiadrami,butami starymi leżakami,eternitem z dachów…….
Płacimy ogromne kary za niesegregowanie śmieci. Nikt z Zarządu nie będzie stał 24 h na dobę i pilnował ,śmietników. Tutaj apeluję do waszego sumienia. Wyrzucamy tylko bieżące śmieci: puszki po piwach nie po farbach 25 l brodziki,rynny butelki plastykowe zgniecione nie walnięte ,gdzie popadnie. Kończysz grila ! Zapakuj resztki do reklamóweczki i wyrzuć.
Mamy zielone światło na karanie takich działkowców karą finansową.
Czy już wszyscy zapomnieliśmy o korona wirusie. Takie pojemniki musimy dezynfekować.
Wyrzucanie jedzenia ,które gnije i śmierdzi. Jako Prezes bardzo proszę

ZACZNIJMY SIĘ SZANOWAĆ !!!!!

Komunikat

Zmiana otwarcia biura Zarządu.

Biuro Zarządu w miesiącu lipcu będzie otwarte:
17. 07 .2020 OD 10.00 - 13.00
24.07.2020 OD 10.00 – 13.00 
31.07.2020 OD 10.00 – 13.00 

Za wszelkie niedogodności przepraszamy.

SPRAWY PILNE – tel. 605 612 933
Przypominamy o zachowaniu wszelkich wymogów sanitarnych.
Do biura wchodzimy w maseczce. Dziękujemy.

Drodzy działkowcy!

Ponownie prosimy o stosowanie się do zasad segregacji i nie wrzucanie trawy i gałęzi do pojemników na śmieci oraz przypominamy o monitoringu.
Za nieprzestrzeganie segregowania śmieci nasz ogród zostanie ukarany przez UM Gliwice mandatem w wysokości 5000zł, a następnie jego koszt solidarnie obciąży wszystkich działkowców.
Wszystkie działki muszą bezwzględnie posiadać kompostownik, a jego brak może skutkować wypowiedzeniem umowy dzierżawy działkowej.

Słowo od Prezesa
Drogi działkowcu, zanim dotrzesz do śmietnika z trawą i gałęziami, pomyśl, że inni też chcą skorzystać. Śmietnik jest dla wszystkich! Ktoś wykonał kawał dobrej pracy, ktoś poświecił swój prywatny czas, żebyśmy WSZYSCY mogli wyrzucać bieżące śmieci. Mamy coraz bardziej mieszane uczucia, czy zrobiliśmy dobrze podejmując się naszych funkcji. Nie wiem, czy mam się śmiać, czy płakać słysząc ZAWSZE TAK ROBIŁAM I TRAWĘ BĘDĘ WYRZUCAŁA. Wszystkich obowiązuje ten sam regulamin. Odpady zielone nie powinny trafiać do pojemników na śmieci, do ich utylizacji służą kompostowniki. Wystarczy trochę wyrozumiałości i współpracy.
Grażyna Bańka
    Prezes ROD Wypoczynek

WAŻNE !

Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 7 maja 2020 roku w sprawie bieżącej sytuacji w ROD podczas trwającego stanu epidemii.

KOMPOSTOWNIK – OBOWIĄZEK KAŻDEGO DZIAŁKOWCA !

Przypominamy, że regulamin ROD zobowiązuje każdego działkowca do posiadania kompostownika na swojej działce. Jego brak może być przyczyną nawet wypowiedzenia umowy dzierżawy działki.
Opinia prawna PZD: „Obowiązek kompostowania odpadów pochodzenia organicznego, a w szczególności pochodzących z działki części roślin wynika wprost z § 42 pkt 3 regulaminu ROD. W konsekwencji w celu wykonania tego obowiązku na każdej działce musi znajdować się kompostownik, który w myśl § 42 regulaminu ROD ma stanowić integralną część każdej działki. Jeśli jednak działkowiec uporczywie uchyla się od wykonania obowiązku kompostowania odpadów, Zarząd ROD powinien pisemnie wezwać działkowca do wyposażenia działki w kompostownik w określonym terminie. Jeśli to nie poskutkuje zasadne będzie poinformowanie działkowca, że może to być podstawą do zastosowania procedury wynikającej z art. 36 ust. 3 Ustawy o ROD – wypowiedzenia umowy dzierżawy działkowej przy zastosowaniu przesłanki korzystania z działki
w sposób sprzeczny z przepisami ROD”.

INFORMACJA Zarządu ROD Wypoczynek

dotycząca pojemników na odpady oraz zasad segregacji śmieci

Informacja dla osób posiadających zgodę na wjazd na teren działek

Informuję, że została wymieniona kłódka do bramy wjazdowej naszego ogrodu. Osoby posiadające zgodę na wjazd samochodem proszę o kontakt telefoniczny w celu umówienia terminu odbioru nowych kluczy.

ROD Wypoczynek Gliwice

Zapraszamy do kontaktu

Nr konta

15 8457 0008 2008 0000 0563 0001

Telefon

605 612 933

E-mail

rodwypoczynek@interia.pl

Copyright 2020, www.e-pogotowie24.eu - tworzenie stron internetowych, serwis komputerów