Informacje zarządu

Informacje Zarządu

INFORMACJA Zarządu ROD Wypoczynek
dotycząca pojemników na odpady oraz zasad segregacji śmieci

Zgodnie z wytycznymi UM Gliwice zawartymi w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gliwic w dniu 8 maja 2020 roku w wyznaczonym miejscu zostaną wystawione:
- 2 śmietniki o pojemności 1,1 m3 na odpady zmieszane / odbiór co 7 dni
- 2 śmietniki o pojemności 240l , po jednym na plastik i szkło / odbiór co 14 dni.
Miesięczny koszt obsługi wywozu odpadów wyniesie 1457,29zł.

Jesteśmy przekonani, że stosując się do ustalonych zasad segregacji odpadów, a także kompostując odpady zielone, do czego jesteśmy zobowiązani regulaminem ROD, będzie możliwe utrzymanie kosztów związanych z odpadami na założonym poziomie. Dodatkowo w celu zdyscyplinowania tych, którzy tego potrzebują zostanie zainstalowany monitoring śmietników.


Zasady korzystania ze śmietników na terenie ROD Wypoczynek

1. Segregacja odpadów na terenie ROD jest obowiązkowa, a jej nieprzestrzeganie spowoduje sankcję w postaci kary za brak segregacji w wysokości do 400% opłaty za wywóz śmieci.
2. Odpady zielone obowiązkowo podlegają kompostowaniu i nie wyrzucamy ich do pojemników na śmieci.
3. Odpady takie jak: meble, dywany, sprzęt agd i rtv, zużyte baterie i akumulatory, gruz, opony, złom, drewno, oleje silnikowe, farby, kleje, środki ochrony roślin, odpady wielkogabarytowe usuwane są z działki jedynie zorganizowanym we własnym zakresie przez działkowca transportem.Copyright 2020, www.e-pogotowie24.eu - tworzenie stron internetowych, serwis komputerów