Informacje zarządu

Informacje Zarządu

INFORMACJA Zarządu ROD Wypoczynek
dotycząca pojemników na odpady oraz zasad segregacji śmieci

Zgodnie z wytycznymi UM Gliwice zawartymi w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gliwic w dniu 8 maja 2020 roku w wyznaczonym miejscu zostaną wystawione:
- 2 śmietniki o pojemności 1,1 m3 na odpady zmieszane / odbiór co 7 dni
- 2 śmietniki o pojemności 240l , po jednym na plastik i szkło / odbiór co 14 dni.
Miesięczny koszt obsługi wywozu odpadów wyniesie 1068zł.

Jednocześnie, odpowiadając na liczne zapytania, informuję, że w tym roku, ze względu na znaczny wzrost kosztów odbioru odpadów nie jest przewidziany duży kontener na odpady zmieszane. Obecnie koszt obsługi kontenera na odpady zmieszane, wg cennika firmy Remondis wynosi:
5m3 –- 2440,80 zł/miesiąc
7m3 – 3417,20 zł/ miesiąc.
Koszt wywozu śmieci za miesiące maj-październik wyniósłby odpowiednio 14644,80zł lub 20503,20zł.
Dodatkowo informujemy, że na dzień dzisiejszy (07.05.2020) jeszcze nie wszyscy działkowcy uregulowali płatności za wywóz śmieci w 2019 roku.

Jesteśmy przekonani, że stosując się do ustalonych zasad segregacji odpadów, a także kompostując odpady zielone, do czego jesteśmy zobowiązani regulaminem ROD, będzie możliwe utrzymanie kosztów związanych z odpadami na założonym poziomie. Dodatkowo w celu zdyscyplinowania tych, którzy tego potrzebują zostanie zainstalowany monitoring śmietników.


Zasady korzystania ze śmietników na terenie ROD Wypoczynek

1. Segregacja odpadów na terenie ROD jest obowiązkowa, a jej nieprzestrzeganie spowoduje sankcję w postaci kary za brak segregacji w wysokości do 400% opłaty za wywóz śmieci.
2. Odpady zielone obowiązkowo podlegają kompostowaniu i nie wyrzucamy ich do pojemników na śmieci.
3. Odpady takie jak: meble, dywany, sprzęt agd i rtv, zużyte baterie i akumulatory, gruz, opony, złom, drewno, oleje silnikowe, farby, kleje, środki ochrony roślin, odpady wielkogabarytowe usuwane są z działki jedynie zorganizowanym we własnym zakresie przez działkowca transportem.


Słowo od Prezesa ;)

Odwieczna walka każdego Zarządu z problemem śmieci trwa latami. Płacę za śmieci to nikt mi nie będzie mówił, co mam wyrzucać. Drodzy Działkowicze, szanujmy się nawzajem. Do utylizacji trawy służą kompostowniki. Dobrze rozumiem potrzebę odgruzowania własnej działki, ale nie kosztem innych. W tym celu, aby wyłapać nieuczciwych działkowiczów zostanie zainstalowany monitoring.
Nie jest nam miło kiedy wyrzucacie śmieci do naszych ogródków lub na teren biura.
Każdy z nas ma możliwość zamówienia sobie kontenera we własnym zakresie lub z sąsiadem na pół, żeby raz na zawsze pozbyć się starych śmieci. Każdy z nas ma możliwość podpisania indywidualnej umowy na wywóz śmieci.
Istnieje również możliwość wywozu śmieci na wysypisko (ul. Rybnicka 199) - tam przyjmują wszystkie śmieci za darmo. Warunek to wywóz we własnym zakresie.

Wszystkim życzę zdrowia, bo to jest teraz najważniejsze.

Grażyna Bańka
Prezes Zarządu ROD Wypoczynek 

Copyright 2020, www.e-pogotowie24.eu - tworzenie stron internetowych, serwis komputerów