ROD Wypoczynek Gliwice

2024.03.27

NOWI DZIAŁKOWCY 2024

Podwyższona opłata ogrodowa obowiązująca nabywców praw do działki w ROD Wypoczynek w 2024 roku wynosi 640,43zł, w tym:
- 500 zł opłata ustalona przez OZ Śląski PZD,
- 134,43 zł opłata przyjęta przez Zarząd ROD Wypoczynek,
- 6zł składka członkowska. 

2024.03.27

OPŁATY na 2024 rok

Opłaty na rok bieżący zostaną zatwierdzone w dniu 11 maja 2024 roku przez Walne Zebranie ROD Wypoczynek w Gliwicach.
Numer konta bankowego ROD "Wypoczynek": 15 8457 0008 2008 0000 0563 0001
Tytułem: opłata ogrodowa 2024, nr działki…

2024.03.27

Drodzy Działkowcy!

Witamy Was w nowym sezonie działkowym
i przedstawiamy najważniejsze informacje.

Otwarcie bramy nastąpi w dniu 12.04.2024 (piątek)
Brama będzie otwarta:
w każdy piątek – w godzinach 7.00 – 20.00
w I i III sobotę miesiąca w godz. 8.00 – 11.00

Otwarcie wody nastąpi w dniu 06.04.2024 (sobota)
o godzinie 10.00.

2024.03.27

WYWÓZ ODPADÓW w 2024 roku

Od dnia 01 kwietnia 2024 (sobota) udostępniamy kontenery na odpady.
Posegregowane odpady należy wrzucać do właściwych pojemników.
Śmietniki są przeznaczone wyłącznie na odpady bieżące. Zabronione jest wrzucanie odpadów BIO, które powinny być kompostowane.
Prosimy o utrzymanie porządku przy pojemnikach oraz nie pozostawianie worków z odpadami obok pojemników.
Odpady umieszczone poza pojemnikami nie są odbierane,
a sprzątanie okolicy śmietników nie jest ujęte w umowie z Remondisem.
Bałagan będzie skutkował wzrostem kosztów.

Oświadczenie o zmianie danych kontaktowych

Aby pobrać oświadczenie kliknij przycisk z prawej strony

Cisza na działkach

W przepisach ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych ustalono zasady, których stosowanie jest konieczne w celu zapewnienia takiego korzystania z działki, które umożliwi wypoczynek, ale również poczyni nasze przebywanie na działkach przyjemnym oraz mało uciążliwym dla sąsiadów.

Copyright 2020, www.e-pogotowie24.eu - tworzenie stron internetowych, serwis komputerów

ROD Wypoczynek Gliwice

Zapraszamy do kontaktu

Nr konta

15 8457 0008 2008 0000 0563 0001

Telefon

505 029 313