Opłaty ogrodowe 2020

Ogłoszenie Zarządu
Rodzinnego Ogrodu Działkowego Wypoczynek w Gliwicach

w sprawie opłat ogrodowych w 2020r.

Szanowni Działkowcy!

Epidemia koronawirusa i obostrzenia wprowadzone przez władze publiczne w zakresie organizacji zgromadzeń spowodowały niemożność organizacji walnych zebrań w rodzinnych ogrodach działkowych.
Zakłóciło to funkcjonowanie ogrodów w całej Polsce. Zgodnie ze statutem Polskiego Związku Działkowców Walne Zebrania są bowiem uprawnione do podejmowania decyzji w sprawach najistotniejszych dla ROD. Jedną z nich jest rozstrzyganie o wysokości opłat ogrodowych.
Mając na uwadze nadzwyczajną sytuację Krajowy Zarząd PZD, jako organ nadrzędny wobec wszystkich ROD w Polsce, podjął decyzję o odroczeniu terminów walnych zebrań w 2020r. Jednocześnie, kierując się troską o utrzymanie bieżącej działalności ROD, wprowadzono generalną w całym PZD regułę o upoważnieniu zarządów ROD do pobierania od działkowców zaliczek z tytułu opłat ogrodowych przeznaczonych na pokrycie kosztów funkcjonowania ROD w 2020r. Zaliczki te mają być ustalane wg zasad odpowiadających tym, które Walne Zebrania określiły w 2019r.  

Mając na uwadze powyższe informujemy, że opłaty ogrodowe za rok 2020 pozostają
w takiej samej wysokości jak w roku poprzednim, t.j.:
opłata ogrodowa - 0,68gr x m2 działki
składka członkowska PZD – 6zł/działka. 

Termin wpłat: 30 czerwca 2020
Opłata za wodę zużytą z uwzględnieniem zaliczki wpłaconej w 2019 i wymaganej na 2020 rok zostanie Państwu ogłoszona w formie tabeli w terminie późniejszym.
Prosimy również o uregulowanie opłaty za wywóz śmieci w 2019 roku, która nie została uwzględniona w zeszłorocznych rozliczeniach ogrodowych – zgodnie z tabelą znajdującą się w zakładce OPŁATY, tak abyśmy mogli na bieżąco regulować bieżące opłaty za wywóz odpadów.
Wpłat prosimy dokonywać na niżej podany nr konta ROD „ WYPOCZYNEK”
15 8457 0008 2008 0000 0563 0001
Tytułem: opłata ogrodowa 2020, nr działki…
Opłat bez kosztów manipulacyjnych można dokonać w placówkach Banku Spółdzielczego (najbliższa w Gliwicach przy ul. Dworcowej 41).  

Copyright 2020, www.e-pogotowie24.eu - tworzenie stron internetowych, serwis komputerów